Rejestracja tel. 22 26 600 62

Badanie krwi

Pobierz wyniki badań on-line

Badania pobierane są od poniedziałku do soboty (po wcześniejszym tel. uzgodnieniu terminu) 8:00-12:00

Płatność wyłącznie gotówką. Jednorazowy koszt dla badań pilnych „cito” +50 zł

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
HEMATOLOGIA
SEROLOGIA
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
HORMONY PŁCIOWE
DIAGNOSTYKA ANEMII
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
INNE HORMONY I METABOLITY
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
UKŁAD KRZEPNIĘCIA
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY
INFEKCJE
TOKSYKOLOGIA-LEKI
TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKI
TOKSYKOLOGIA-ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE
TOKSYKOLOGIA-METABOLITY
TOKSYKOLOGIA-METALE
AUTOIMMUNOLOGIA
ALERGOLOGIA
USTALENIE OJCOSTWA I DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH MET. PCR
INNE

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Nazwa podstawowa badania Cena [zł] Wynik
(dni robocze)
Mocz - badanie ogólne 14 zł 1
OB. 13 zł 1
Morfologia krwi (pełna) 14 zł 1
Rozmaz krwi (manualnie) 14 zł 1
PT (INR) 14 zł 1
APTT 14 zł 1
Fibrynogen 16 zł 1
D-dimer, ilościowo 43 zł 1
Glukoza 13 zł 1
Sód 14 zł 1
Potas 14 zł 1
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 40 zł 1
Cholesterol całkowity 13 zł 1
Cholesterol HDL 13 zł 1
Trójglicerydy 14 zł 1
ALT 13 zł 1
AST 13 zł 1
Fosfataza zasadowa 14 zł 1
Bilirubina całkowita 13 zł 1
Bilirubina związana 13 zł 1
Bilirubina wolna 15 zł 1
GGTP 14 zł 1
Cholinoesteraza 18 zł 1
Dehydrogenaza mleczanowa 16 zł 1
Lipaza 16 zł 1
Amylaza 14 zł 1
Mocznik 13 zł 1
Kreatynina 13 zł 1
Klirens kreatyniny 15 zł 1
Cystatyna C 61 zł 25
Kwas moczowy 13 zł 1
Białko całkowite 13 zł 1
Albumina 13 zł 1
Proteinogram 25 zł 4
Żelazo 14 zł 1
Ferrytyna 26 zł 1
Wapń całkowity 14 zł 1
Chlorki 14 zł 1
Fosfor nieorganiczny 14 zł 1
Magnez 16 zł 1

Do góry


MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH

Nazwa podstawowa badania Cena [zł] Wynik
(dni robocze)
Kał - norowirusy 108 zł 2
CRP, ilościowo 16 zł 1
Prokalcytonina, ilościowo 124 zł 1-2
ASO, ilościowo 18 zł 1
RF, ilościowo 18 zł 1
RF, jakościowo 16 zł 1
Odczyn Waalera-Rosego 16 zł 1
anty-CCP 100 zł 14
Alfa-1-antytrypsyna w kale 46 zł 4
Elastaza trzustkowa w kale 231 zł 20
Kalprotektyna w kale 181 zł 35
M2-PK w kale met. ELISA 299 zł 14
Laktoferyna w kale met. ELISA 231 zł do 34

Do góry


DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA

Nazwa podstawowa badania Cena [zł] Wynik
(dni robocze)
CK 23 zł 1
CK-MB, aktywność 21 zł 1
Troponina I 50 zł 1
NT pro-BNP 132 zł 2
Homocysteina - * 57 zł 4

Do góry


HEMATOLOGIA

Nazwa podstawowa badania Cena [zł] Wynik
(dni robocze)
Retikulocyty 15 zł 1
Płytki krwi 17 zł 1

Do góry


SEROLOGIA

Nazwa podstawowa badania Cena [zł] Wynik
(dni robocze)
Grupa krwi (wynik zawiera również oznaczenie p/c odpornościowych) 31 zł 2
Grupa Krwi z Kartą KREWNIAKA (2 oznaczenia) 76 zł 7
Grupa Krwi z Kartą KREWNIAKA (1 oznaczenie) - niezbędne okazanie wcześniejszego wyniku 54 zł 7
Karta grupy krwi KREWNIAKA bez oznaczeń 23 zł 7
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) 25 zł 2
P/c. odpornościowe identyfikacja 231 zł 3
Bezpośredni test antyglobulinowy 23 zł 2
Badanie przedtransfuzyjne 46 zł 1
Próba zgodności serologicznej 1 jednostka 26 zł 1

Do góry


DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

Nazwa podstawowa badania Cena [zł] Wynik
(dni robocze)
TSH 26 zł 1
FT4 28 zł 1
FT3 28 zł 1
T4 26 zł 1
T3 26 zł 1
anty-TPO 37 zł 1
anty-TG 38 zł 1
P/c. p. receptorom TSH 68 zł 21-30
Tyreoglobulina 38 zł 1

Do góry


HORMONY PŁCIOWE

Nazwa podstawowa badania Cena [zł] Wynik
(dni robocze)
FSH 28 zł 1
LH 26 zł 1
Estradiol 30 zł 1
Progesteron 30 zł 1
Prolaktyna 30 zł 1
Beta-HCG 28 zł 1
HCG wolna podjednostka beta 31 zł 1
HCG wolna podjednostka beta - KRYPTOR 76 zł do 5
PAPP-A - KRYPTOR 76 zł do 5
Estriol wolny 32 zł 3
PAPP-A 76 zł 14
DHEA SO4 31 zł 1
DHEA 43 zł 7
Androstendion 42 zł 4
Testosteron 28 zł 1
Testosteron wolny 54 zł 5
SHBG 33 zł 1
17-hydroksyprogesteron 33 zł 4
Oksytocynaza 40 zł 8
Izooksytocynaza 40 zł 6
Kariotyp, badanie cytogenetyczne 511 zł od 20
AMH 140 zł 5
Inhibina B 140 zł 14
Makroprolaktyna 136 zł 7

Do góry


DIAGNOSTYKA ANEMII

Nazwa podstawowa badania Cena [zł] Wynik
(dni robocze)
Transferyna 32 zł 1
Witamina B12 - * 27 zł 1
Kwas foliowy 27 zł 1
Erytropoetyna 33 zł 10
TIBC 23 zł 1
UIBC 15 zł 1
Test obciążenia żelazem (5p.) 76 zł 1

Do góry


DIAGNOSTYKA CUKRZYCY

Nazwa podstawowa badania Cena [zł] Wynik
(dni robocze)
Hemoglobina glikowana met. HPLC 34 zł 3
Hemoglobina glikowana met. immunoturb. 31 zł 1
Fruktozamina 68 zł 14
Insulina - * 26 zł 1
C-peptyd - * 27 zł 4
P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) 68 zł 15
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) 118 zł 15

Do góry


DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH

Nazwa podstawowa badania Cena [zł] Wynik
(dni robocze)
Parathormon (intact) - * 27 zł 1
Kalcytonina - * 42 zł 5
Osteokalcyna - * 54 zł 4
Fosfataza kwaśna 15 zł 4
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny 40 zł 4
C-telopeptyd kolagenu typu I 84 zł 30
Pyrylinks D w moczu 76 zł 4
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 132 zł 30
Witamina D3 metabolit 25(OH) 100 zł 14

Do góry


INNE HORMONY I METABOLITY

Nazwa podstawowa badania Cena [zł] Wynik
(dni robocze)
Kortyzol 25 zł 1
Kortyzol w DZM 32 zł 5
Aldosteron 40 zł 4
Aldosteron w DZM 40 zł 14
Aktywność reninowa osocza 108 zł 14
Kwas wanilinomigdałowy w DZM 84 zł 10
IGF-BP3 92 zł 4
Leptyna 84 zł 90

Do góry


DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

Nazwa podstawowa badania Cena [zł] Wynik
(dni robocze)
PSA całkowity 36 zł 1
PSA wskaźnik (wolne PSA/PSA) 56 zł 1
PSA wolny 43 zł 1
Fosfataza kwaśna sterczowa 15 zł 1
CEA 33 zł 1
AFP 48 zł 1
CA 125 48 zł 1
CA 15-3 48 zł 1
CA 19-9 48 zł 1
TPS 46 zł 4
SCC - Ag 87 zł 14
CA 72-4 46 zł 14
Beta-2-mikroglobulina 40 zł 7
Beta-2-mikroglobulina w moczu 54 zł 7
BRCA 1 met. PCR 381 zł 15
HTGR met. PCR 376 zł 15

Do góry


UKŁAD KRZEPNIĘCIA

Nazwa podstawowa badania Cena [zł] Wynik
(dni robocze)
Czas trombinowy 18 zł 1
APCR 100 zł 10
Antytrombina III, aktywność 43 zł 1
Białko C aktywność - * 79 zł do 30
Białko S wolne 79 zł do 30
Czynnik V Leiden ( met.PCR) 341 zł do 35
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) 351 zł do 35
Termolabilny wariant MTHFR ( met PCR) 351 zł do 35

Do góry


IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY

Nazwa podstawowa badania Cena [zł] Wynik
(dni robocze)
Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA 68 zł 2-3
IgG 27 zł 2-3
IgM 27 zł 2-3
IgA 27 zł 2-3
Dopełniacz, składowa C-3c 40 zł 10
Dopełniacz, składowa C-4 40 zł 10
Alfa-1-antytrypsyna 68 zł 14
Ceruloplazmina 54 zł 7
C1 inhibitor, aktywność 116 zł 35

Do góry


INFEKCJE

Nazwa podstawowa badania Cena [zł] Wynik
(dni robocze)
HBs antygen 23 zł 1
HBs przeciwciała 27 zł 1
HBe antygen 42 zł 4
HBe przeciwciała 42 zł 4
HBc przeciwciała całkowite 41 zł 1
HBc przeciwciała IgM 33 zł 10
HBV met. PCR, ilościowo 451 zł 15
HBV met. PCR, genotypowanie A - H 701 zł do 12
HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę 701 zł do 12
HBV met. PCR, lekooporność entekawir 701 zł do 12
HCV przeciwciała 43 zł 1
HCV met. PCR, ilościowo 451 zł 15
HCV met. PCR, jakościowo * 148 zł 12
HCV met. PCR, genotypowanie 451 zł 12
HAV przeciwciała całkowite 54 zł 4
HAV przeciwciała IgM 92 zł 4
HIV Ag/Ab (Combo) 47 zł 1
HIV test potwierdzenia met. western-blot 238 zł 21
HIV met. PCR, jakościowo 571 zł 14
USR- testy potwierdzenia 34 zł 10
FTA ABS IgG 84 zł 10
VDRL(RPR) 17 zł 1
Toksoplazmoza IgG 35 zł 1
Toksoplazmoza IgM 43 zł 1
Toksoplazmoza IgA 62 zł 14
Toksoplazmoza IgG awidność 127 zł 14
Różyczka (Rubella virus) IgG 38 zł 1
Różyczka (Rubella virus) IgM 38 zł 1
CMV (Cytomegalovirus) IgG 38 zł 1
CMV (Cytomegalovirus) IgM 43 zł 1
CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność 84 zł 14
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo 451 zł 15
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo 231 zł 12
HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo 48 zł 7
HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo 56 zł 21
HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, ilościowo 451 zł 15
HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo 164 zł 12
EBV (Epstein-Barr virus) IgG 42 zł 7
EBV (Epstein-Barr virus) IgM 42 zł 7
Mononukleoza zakaźna, jakościowo 18 zł 1
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo 481 zł 15
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo 231 zł 12
Mycoplasma pneumoniae IgG 46 zł 7
Mycoplasma pneumoniae IgM 46 zł 7
Chlamydia pneumoniae IgG 40 zł 7
Chlamydia pneumoniae IgM 42 zł 7
Chlamydia pneumoniae IgA 100 zł 14
Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo 181 zł 14
Chlamydia trachomatis IgG 34 zł 7
Chlamydia trachomatis IgM 34 zł 7
Chlamydia trachomatis IgA 100 zł 14
Helicobacter pylori IgG 31 zł 1
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 46 zł 14
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 46 zł 14
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 54 zł 14
Pneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF 101 zł 15
Grypa typ A IgG 68 zł 15
Grypa typ A IgM 68 zł 15
Grypa typ B IgG 68 zł 15
Grypa typ B IgM 68 zł 15
Giardia Lamblia IgG i IgM, met. IIF 132 zł 10
Paragrypa typ 3 IgG 68 zł 14
Odra (Morbilli virus) IgG 100 zł 10
Odra (Morbilli virus) IgM 100 zł 10
Ospa (Varicella zoster virus) IgG 159 zł 14
Ospa (Varicella zoster virus) IgM 159 zł 14
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG 116 zł 15
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM 116 zł 15
Borelioza IgG 44 zł 7
Borelioza IgM 44 zł 7
Borelioza IgG met. western-blot 164 zł 7
Borelioza IgM met. western-blot 164 zł 7
Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo 191 zł 12
Brucelloza (odczyn zlepny i OWD) 76 zł 14
Listerioza, jakościowo 84 zł 7
Yersinia spp IgG, IgM, IgA (łacznie) 201 zł 21
Coxackie wirusy przeciwciała 84 zł 14
Gruźlica - badanie genet met. PCR 381 zł 21
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG 54 zł 14
Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG 84 zł 21
Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot 186 zł 14
HBs antygen, test potwierdzenia 40 zł 1

Do góry


TOKSYKOLOGIA-LEKI

Prosimy o kontakt telefoniczny

Do góry


TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKI

Prosimy o kontakt telefoniczny

Do góry


TOKSYKOLOGIA-ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE

Nazwa podstawowa badania Cena [zł] Wynik
(dni robocze)
Etanol, ilościowo 40 zł 1

Do góry


TOKSYKOLOGIA-METABOLITY

Nazwa podstawowa badania Cena [zł] Wynik
(dni robocze)
Methemoglobina we krwi ilościowo 47 zł 3

Do góry


TOKSYKOLOGIA-METALE

Nazwa podstawowa badania Cena [zł] Wynik
(dni robocze)
Cynk, ilościowo 40 zł 14
Miedź, ilościowo 40 zł 10
Miedź w moczu, ilościowo 40 zł 10
Ołów we krwi 68 zł 10
Ołów w moczu, ilościowo 68 zł 14
Rtęć w moczu, ilościowo 68 zł 10
Kadm we krwi 84 zł 14
Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 54 zł 14
Kwas delta-aminolewulinowy w moczu 40 zł 7
Koproporfiryna 34 zł 7

Do góry


AUTOIMMUNOLOGIA

Nazwa podstawowa badania Cena [zł] Wynik
(dni robocze)
P/c. p. jądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA1), test przesiewowy met. IIF 56 zł 5-10
P/c. p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne (ANA2), test kompleksowy met. IIF, DID (dsDNA, nRNP, Sm, SS-A (Ro), SS-B (La), Scl-70, Jo-1, PM-Scl, fibrylarynowe, RNA-Polimeraza I, PCNA, ACA, mitochondrialne, cytoszkieletowe, rybosomalne) 84 zł 5-10
P/c. p. jądrowe (m.in. histonowe, Ku, rib-P-Protein) (ANA3) met. immunoblotingu 116 zł 5-10
P/c. p. dsDNA met. IIF 68 zł 5-10
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF 84 zł 5-10
Panel w kierunku myositis (Mi-2, Ku, PM, Scl,Jo-1,pl-7,pl-12, Pl-12) 164 zł 5-10
P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF 76 zł 5-10
P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF 68 zł 5-10
P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF 68 zł 5-10
P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF 54 zł 5-10
P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF 68 zł 5-10
P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting 132 zł 5-10
Panel wątrobowy PEŁNY ( ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF, DID 164 zł 15
Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting 116 zł 21
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 68 zł 5-10
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 68 zł 5-10
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 116 zł 5-10
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 64 zł 5-10
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 64 zł 5-10
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 116 zł 5-10
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF 84 zł 5-10
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF 84 zł 5-10
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 164 zł 5-10
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF 68 zł 5-10
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF 68 zł 5-10
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 132 zł 5-10
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA 68 zł 14-21
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA 100 zł 14-21
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA 131 zł 14-21
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 56 zł 10-14
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 56 zł 10-14
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 100 zł 10-14
P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA 100 zł 45
P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA 100 zł 45
P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 164 zł 45
P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA 68 zł 45
P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA 68 zł 45
P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 148 zł 45
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA 68 zł 45
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA 68 zł 45
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 84 zł 45
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA 54 zł 45
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA 54 zł 45
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 84 zł 45
Antykoagulant toczniowy* 124 zł do 14
P/c. p. antygenom jajnika met. IIF 164 zł 14-21
P/c. p. antygenom łożyska met. IIF 116 zł 14-21
P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF 116 zł 14-21
P/c. p. plemnikom met. IIF 84 zł 5
P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF 84 zł 5-10
P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA 116 zł 10
P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF 116 zł 5-10
P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 68 zł 5-10
P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 91 zł 21-30
P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch. płucnych (zespoł Goodpasture'a) met. IIF 116 zł 5-10
P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF 84 zł 5-10
P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF 100 zł 5-10
P/c. p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa) met. IIF 116 zł 30
Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF 164 zł 21
P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF 76 zł 21
P/c. p. korze nadnerczy met. IIF 108 zł 21-30
Panel neuroimmunologiczny (anty-Ri, anty-Hu, anty-Yo, anty-GAD, anty-MAG, p/c. p. mielinie) met. IIF, immunobloting 201 zł 21
Badania tkankowe 100 zł 5-10
P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF 100 zł 21
P/c. BMZ (badanie na splice skóry) met. IIF 100 zł 5-10
Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF 100 zł 5-10
P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA) 164 zł 5-10
P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA 100 zł 5-10
P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgG 100 zł 5-10
P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA IgG (łącznie) 164 zł 5-10
P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA 84 zł 5-10
P/c przeciw endomysium i retikulinie IgG 84 zł 5-10
P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA i IgG (łącznie) 164 zł 5-10

Do góry


ALERGOLOGIA

Nazwa podstawowa badania Cena [zł] Wynik
(dni robocze)
IgE całkowite 26 zł 1
ALERGENY W PANELAH (szczegóły na stronie Pakiety badań)
Panel alergenów - mieszany 165 zł 3
Panel alergenów pokarmowych 165 zł 3
Panel alergenów oddechowych 165 zł 3
IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych 57 zł 3-6
IgE sp. TP9 - mieszanka drzew 57 zł 3-6
IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów 57 zł 3-6
IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni 57 zł 3-6
IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza 57 zł 3-6
IgE sp. EP7 - mieszanka pierza 57 zł 3-6
IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków 57 zł 3-6
IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych 57 zł 3-6
IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) 57 zł 3-6
Alergeny- składniki kurzu, roztocza
IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus 44 zł 3-6
IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae 44 zł 3-6
IgE sp. D70 - Acarus siro 44 zł 3-6
IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor 44 zł 3-6
IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae 44 zł 3-6
Alergeny- sierści i pierza
IgE sp. E7 - odchody gołębia 44 zł 3-6
IgE sp. H3 - mieszanka kurzu domowego (Bencard) 44 zł 3-6
IgE sp. I6 - karaluch - prusak 44 zł 3-6
IgE sp. E1 - sierść kota 44 zł 3-6
IgE sp. E2 - sierść psa 44 zł 3-6
IgE sp. E3 - sierść konia 44 zł 3-6
IgE sp. E201 - pióra kanarka 44 zł 3-6
IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) 44 zł 3-6
IgE sp. E78 - pióra papużki falistej 44 zł 3-6
IgE sp. E86 - pióra kaczki 44 zł 3-6
IgE sp. E84 - naskórek chomika 44 zł 3-6
IgE sp. E82 - naskórek królika 44 zł 3-6
IgE sp. E81 - naskórek owcy 44 zł 3-6
IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej 44 zł 3-6
Alergeny- trawy i zboża
IgE sp. G3 - kupkówka pospolita 44 zł 3-6
IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa 44 zł 3-6
IgE sp. G6 - tymotka łąkowa 44 zł 3-6
IgE sp. G12 - żyto (pyłki) 44 zł 3-6
Alegreny-drzewa
IgE sp. T3 - brzoza 44 zł 3-6
IgE sp. T4 - leszczyna 44 zł 3-6
IgE sp. T2 - olcha 44 zł 3-6
IgE sp. T14 - topola 44 zł 3-6
IgE sp. T12 - wierzba 44 zł 3-6
Alergeny- chwasty
IgE sp. W9 - babka lancetowata 44 zł 3-6
IgE sp. W6 - bylica pospolita 44 zł 3-6
IgE sp. W10 - komosa biała 44 zł 3-6
Alergeny - pleśnie
IgE sp. M6 - Alternaria tenuis 44 zł 3-6
IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus 44 zł 3-6
IgE sp. M5 - Candida albicans 44 zł 3-6
IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum 44 zł 3-6
IgE sp. M4 - Mucor racemosus 44 zł 3-6
IgE sp. M1 - Penicillium notatum 44 zł 3-6
Alergeny- mleczne
IgE sp. F1 - białko jajka 44 zł 3-6
IgE sp. F245 - jajko całe 44 zł 3-6
IgE sp. F75 - żółtko jajka 44 zł 3-6
IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina 44 zł 3-6
IgE sp. F77 - beta laktoglobulina 44 zł 3-6
IgE sp. F78 - kazeina 44 zł 3-6
IgE sp. F2 - mleko krowie 44 zł 3-6
IgE sp. F81 - ser cheddar 44 zł 3-6
Alergeny- mączne
IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) 44 zł 3-6
IgE sp. F11 - gryka 44 zł 3-6
IgE sp. F6 - jęczmień 44 zł 3-6
IgE sp. F8 - kukurydza 44 zł 3-6
IgE sp. F7 - owies 44 zł 3-6
IgE sp. F4 - pszenica 44 zł 3-6
IgE sp. F9 - ryż 44 zł 3-6
IgE sp. F14 - soja 44 zł 3-6
IgE sp. F5 - żyto 44 zł 3-6
Alergeny- mięsa i ryb
IgE sp. F88 - baranina 44 zł 3-6
IgE sp. F284 - indyk 44 zł 3-6
IgE sp. F83 - kurczak 44 zł 3-6
IgE sp. F26 - wieprzowina 44 zł 3-6
IgE sp. F27 - wołowina 44 zł 3-6
IgE sp. F3 - dorsz 44 zł 3-6
IgE sp. F40 - tuńczyk 44 zł 3-6
Alergeny - warzywa
IgE sp. F15 - fasola 44 zł 3-6
IgE sp. F12 - groch 44 zł 3-6
IgE sp. F31 - marchew 44 zł 3-6
IgE sp. F244 - ogórek 44 zł 3-6
IgE sp. F86 - pietruszka 44 zł 3-6
IgE sp. F25 - pomidor 44 zł 3-6
IgE sp. F85 - seler 44 zł 3-6
IgE sp. F35 - ziemniak 44 zł 3-6
IgE sp. F48 - cebula 44 zł 3-6
Alergeny- owoce
IgE sp. F92 - banan 44 zł 3-6
IgE sp. F94 - gruszka 44 zł 3-6
IgE sp. F49 - jabłko 44 zł 3-6
IgE sp. F84 - kiwi 44 zł 3-6
IgE sp. F33 - pomarańcza 44 zł 3-6
IgE sp. F44 - truskawka 44 zł 3-6
Alergeny- przyprawy, używki, orzechy
IgE sp. F105 - czekolada 44 zł 3-6
IgE sp. F93 - kakao 44 zł 3-6
IgE sp. F221 - kawa 44 zł 3-6
IgE sp. F403 - drożdże browarnicze 44 zł 3-6
IgE sp. F89 - musztarda 44 zł 3-6
IgE sp. F277 - koperek 44 zł 3-6
IgE sp. F280 - pieprz czarny 44 zł 3-6
IgE sp. F17 - orzech leszczyny 44 zł 3-6
IgE sp. F256 - orzech włoski 44 zł 3-6
IgE sp. F13 - orzech ziemny 44 zł 3-6
Alegreny-owady
IgE sp. I3 - jad osy 44 zł 3-6
IgE sp. I1 - jad pszczoły 44 zł 3-6
IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego 44 zł 3-6
IgE sp. I71 - jad komara 44 zł 3-6
IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) 44 zł 3-6
Alergeny -inne
IgE sp. O1 - bawełna 44 zł 3-6
IgE sp. K20 - wełna 44 zł 3-6
IgE sp. K82 - latex 44 zł 3-6
IgE sp. C204 - amoxycylina 44 zł 3-6
IgE sp. P1 - glista ludzka 44 zł 3-6

Do góry


USTALENIE OJCOSTWA I DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH MET. PCR

Nazwa podstawowa badania Cena [zł] Wynik
(dni robocze)
Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa do 3 osób (16 loci) 1231 zł 15
Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa, badanie każdej dodatkowej osoby (16 loci) 701 zł 15
Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa do 3 osób + profil genetyczny (16 loci) 1301 zł 15
Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa, badanie każdej dodatkowej osoby + profil genetyczny (16 loci) 844 zł 15
Choroba Parkinsona met. PCR 796 zł 15
Hemochromatoza met. PCR 501 zł 15
Mukowiscydoza met. PCR 791 zł 15

Do góry


INNE

Nazwa podstawowa badania Cena [zł] Wynik
(dni robocze)
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 0 i 1h) 51 zł 1
Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 0, 1h i 2h) 86 zł 1
Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 0 i 2h) 51 zł 1
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 0 i 2h) 51 zł 1
Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 0, 1h i 2h) 86 zł 1
Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 0 i 1h) 51 zł 1
Profil glukozy po posiłku (2pkt., 0 i 1h po posiłku) 51 zł 1
Profil glukozy po posiłku (3pkt., 0, 1h i 2h po posiłku) 86 zł 1
Profil glukozy po posiłku (2pkt., 0 i 2h po posiłku) 51 zł 1
Insulina -po obciążeniu (3pkt., 50g,0, 1h i 2h) 86 zł 1
Insulina -po obciążeniu (3pkt., 75g,0, 1h i 2h) 86 zł 1

Do góry


Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego